De organisatie

In 2014 is de werkveldgroep LVB opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Beeldend Therapeuten. Wij zijn een werkveldgroep van beeldend therapeuten die werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Sindsdien zijn we actief in het verzamelen van kennis en verbinden van beeldend vaktherapeuten binnen ons werkveld.

 

Eén van de dingen die wij vervolgens gedaan hebben is onderzoek doen naar de behoeften binnen het werkveld. Daar kwam uit naar voren dat men op zoek was naar verdieping en uitwisseling rondom het onderwerp trauma behandeling en emotionele ontwikkeling naar voren. Mede daardoor zijn we tot het initiatief gekomen om deze dag te organiseren. Een dag waarbij we niet alleen vaktherapie beeldend uit willen lichten, maar ook de andere vaktherapeutische beroepen een podium bieden.  

 

De werkveldgroep LVB stelt zich uitgebreid voor op de pagina 'over ons'