Het aanbod

De dagvoorzitter

Susan is GZ-psycholoog met ruim 15 jaar ervaring in de zorg voor en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Na in aanvang werkervaring binnen dagbesteding met alle niveau’s van functioneren, heeft ze zich na een aantal jaar meer gespecialiseerd op het gebied van mensen met een lichte verstandelijke beperking en complex gedrag, zowel in de wijk als op het beschermd terrein. Daarnaast heeft ze meer dan 10 jaar ervaring met het werken in crisiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel jeugd als volwassenen. Naast de individueel inhoudelijke kant van haar werk, is zij ook thuis in het opbouwen van en werken binnen een therapeutisch klimaat, waarin zij aandacht heeft voor behandelprocessen en (het verbeteren van) methodisch werken, op micro-, meso- en macroniveau. Tevens heeft zij zich toegelegd op het lesgeven aan begeleiders, studenten en andere geïnteresseerden, waarbij emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking haar specifieke aandacht heeft. Momenteel werkt Susan in de verslavingszorg, en is zij inzetbaar vanuit haar eigen bedrijf meerpsychologie als GZ-psycholoog op bovengenoemde gebieden. 

De lezingen

We beginnen de dag met een tweetal interessante lezingen. De eerste van Anton Dosen en daarna een lezing van Carina van Kregten. 

Anton Dosen ontwikkelde een theorie over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij onderscheidt in de emotionele ontwikkeling van een persoon in een aantal opeenvolgende fasen. In deze lezing  zal aandacht besteed worden aan de rol van emoties in de totale psychosociale ontwikkeling, als ook in het ontstaan van motivaties en gedrag.  Hij zal zijn theorie toelichten en de vertaalslag maken naar de praktijk. 

 

Daarna zal Carina van Kregten spreken over trauma en traumabehandeling. Carina heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, met een (licht) verstandelijke beperking, waarbij de ontwikkeling is gestagneerd of in het gedrang is gekomen als gevolg van traumatische gebeurtenissen in hun vroege jeugd. Zij heeft hierover ook gepubliceerd.  Ze zal haar kennis met ons delen en aandacht geven aan de rol die een ieder, kan spelen in het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking die kampen met de gevolgen van trauma.CPMO

Na de lezingen zal er ook nog een bijdrage zijn vanuit het CPMO. Hieronder kun je meer informatie vinden over het CPMO.

 

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) van

de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft als doelstelling het

stimuleren van de beschrijving van de interventies in de vorm van producten en

modulen voor de verschillende vaktherapieën.

Het expliciteren van de veelal impliciete (individuele)

praktijkkennis van de vaktherapeut in de vorm van een interventiebeschrijving

is een belangrijke stap in de cyclus van kennisontwikkeling. Zo wordt een

bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de vaktherapieën en daarmee

tevens tot een sterkere positionering van de vaktherapie in Nederland.

Aan de hand van bovenstaande doelstelling wordt in de

presentatie uitgelegd wat de werkwijze van de CPMO is en hoe een interventiebeschrijving

tot stand komt. Doel is vaktherapeuten enthousiasmeren over- en stimuleren tot

het gaan beschrijven van interventies.


De workshops

In de middag staan er twee boeiende workshoprondes op het programma. Door deze workshops wordt op een interactieve en geanimeerde ons congres meer dan compleet gemaakt.

Geef bij je aanmelding aan naar welke workshop per ronde je zou willen gaan.

Klik hier om meer te lezen over de inhoud van de workshops.
Download hier het programmaoverzicht

Download
Programma studiedag 17 november 2017
In dit document staat het hele programma van de studiedag overzichtelijk op een rij.
Programma studiedag.pdf
Adobe Acrobat document 633.8 KB