De lezingen

Betekenis van de emotionele ontwikkeling in de hulpverlening

Prof.dr. Anton Dosen

 

Samenvatting

 

Emotionele ontwikkeling in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking (VB) is een betrekkelijk nieuwe thema. Mensen met een VB werden tot onlangs gekenmerkt door hun lage cognitieve prestaties en hun problematisch gedrag. Men had geen zicht op de innerlijke, subjectieve beleveniswereld van deze mensen en er werd geen aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en aan de basale emotionele behoeften van deze mensen. In deze lezing  zal aandacht besteed worden aan de rol van emoties in de totale psychosociale ontwikkeling, als ook in het ontstaan van motivaties en gedrag. Tevens zal de betekenis van het niveau van emotionele ontwikkeling voor de praktische hulpverlening besproken worden.


trauma en traumabehandeling

Carina van Kregten

Psycholoog NIP, Gedragstherapeut VGCT, EMDR practitioner

 

werkzaam bij Intermetzo Zonnehuizen

 

Samenvatting 

 

Carina zal spreken over trauma en traumabehandeling. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, met een (licht) verstandelijke beperking, waarbij de ontwikkeling is gestagneerd of in het gedrang is gekomen als gevolg van traumatische gebeurtenissen in hun vroege jeugd. Zij heeft hierover ook gepubliceerd.  Ze zal haar kennis met ons delen en aandacht geven aan de rol die een ieder, kan spelen in het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking die kampen met de gevolgen van trauma.