De workshops

De workshops zijn verdeeld in drie workshops per ronde. Er zijn twee rondes. Bij je aanmelding kun je aangeven naar welke workshop je voorkeur uitgaat. Je kunt per ronde één workshop als voorkeur aangeven. We zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar kunnen helaas geen garanties geven.

Eerste ronde

1.1 Complexe trauma bij (L)VB-cliënten: bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies en het gefragmenteerde lichaam

Traumatische ervaringen veranderen fundamentele neurobiologische processen. Deze beïnvloeden het sociale, emotionele en cognitieve functioneren. Dit werkt door op alledaagse prestaties in het getraumatiseerde lichaam. (L)VB-cliënten hebben baat bij concreet en ervaringsgericht werken, waarbij veranderingsprocessen non-verbaal en lichaamsgericht in gang worden gezet. Bekeken worden specifieke interventies zoals de inzet van ruimte, het beïnvloeden van (chaotische) bewegingspatronen, het wel/niet aanraken en de non-verbale relatie als therapeut.

 

Christina Wintels-Fivian, Vaktherapeut Dans

Stichting Ipse de Bruggen 


1.2 Vormgeven aan jouw verhaal

Hoe WRITEJunior schrijftherapie past binnen drama- en beeldende therapie voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en traumaklachten

 

Kinderen en jongeren met traumaklachten en disfunctionele overtuigingen over zichzelf en de wereld hebben baat bij een combinatie van WRITEJunior en vaktherapie. WRITEjunior schrijftherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Binnen drama- en beeldende therapie krijgt het verhaal geluid en beeld erbij en dit zorgt voor integratie van levensgeschiedenis, zelfbeeld en vertrouwen in de toekomst!

 

Marloes Wentink, vaktherapeut beeldend

Lijn5

Conchita Hage,  vaktherapeut drama (stagiaire

Lijn 5                                                                                

 

 


1.3 Affectregulerende Vaktherapie als basis voor traumabehandeling

De workshop geeft uitleg over de methode ‘Affectregulerende vaktherapie’. Affectregulerende Vaktherapie wordt ingezet als voorbereiding op traumabehandeling. Ttraumabehandeling is pas mogelijk  als de cliënt co-regulatie verdraagt en/of een over bepaalde mate van  zelfregulatie beschikt.  

 

Sanne van der Vlugt, vaktherapeut beeldend

Ambiq 

Ontwikkelaar Affectregulerende Vaktherapie

 

Leanne Nieuwenhuis, vaktherapeut beeldend

Accare

 

Ontwikkelaar Affectregulerende Vaktherapie

 

Tweede ronde

2.1 Trauma in beweging,  werken aan ‘onbeperkte’ weerbaarheid

In deze workshop wordt al doende een PMT behandelmodel voor de behandeling van klachten ten gevolge van seksueel misbruik bij cliënten met (L)VB toegelicht. Hierbij is er naast het model als kapstok voor de  behandeling, aandacht voor de differentiatie per cliënt en zijn/haar specifieke klachten, draagkracht en ontwikkelingsniveau. Kijk je in de behandeling terug of kijk je vooral vanuit het hier en nu vooruit? Welke plek heeft het uiten van gevoelens? Naast het herstellen van het gevoel van veiligheid loopt het vergroten van de weerbaarheid als rode draad door de behandeling,  maar;  welke aspecten kent zij, wat maakt haar juist voor cliënten met een verstandelijke beperking zo lastig? En vooral: hoe kun je met inzet van bewegen en lichamelijkheid komen tot onbeperkte weerbaarheid? 

 

Irma de Leeuw, psychomotorisch therapeut; eigen praktijk. 

 

2.2 Narratieve Exposure Therapie, Verhalend Vormgevend Verwerkend

De Narratieve Exposure therapie is een (ver) beeldende vorm van traumabehandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen die complex of meervoudig getraumatiseerd. De beeldende vorm waarin de behandeling gegoten is in combinatie met het activeren van alle zintuigen van de cliënt, zorgt voor een op maat aangeboden traumabehandeling ongeacht leeftijd, afkomst of verstandelijke mogelijkheden. Deze evidence based behandeling zorgt voor een intensieve interactie tussen cliënt en therapeut waardoor er een continue afstemming is en de therapeut gebruik maakt van de positieve krachten van de cliënt zelf.  De exposure aan koude en warme herinneringen van zowel traumata als positieve momenten worden uiteindelijk afgesloten met  het aanbieden van het levensverhaal aan de cliënt zodat deze ook iets tastbaars in handen heeft.

 

Lucia Jones, Trauma- en ERT therapeut en ouderbegeleider 

Triversum Polikliniek de Vork

 

2.3 Emerging Body Language, inzoomen op de relationele ontwikkeling bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Behandelen van traumatische ervaringen door het ondersteunen van de emotionele ontwikkeling!

 

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking met traumatische ervaringen uit het verleden hebben moeite met het aangaan en onderhouden van relaties. Denk daarbij aan hechting, veiligheid, vertrouwen, grenzen ervaren en grenzen kunnen geven. De EBL methodiek zoomt specifiek in op het aangaan en onderhouden van contact, zij maakt hierbij gebruik van de inzet van lichaamstaal en is daardoor inzetbaar binnen alle vormen van vaktherapie, maar ook door andere disciplines. Maaike van Groen en Mariëlle Swinkels nemen u deze middag mee in de theorie, maar ook in actie en interactie! 

 

Marielle Swinkels, vaktherapeut beeldend

ORO

Maaike van Groen, vaktherapeut PMT

ORO