resultaten enquête

Na afloop van de studiedag hebben we gevraagd of de deelnemers een enquête in wilden vullen. De enquête is niet alleen een beoordeling van de

studiedag, maar de informatie helpt ons als werkveldgroep ook weer verder.

In de enquête werd gevraagd naar de beoordeling

van de studiedag (de lezingen, de workshops en tips voor een volgende keer).

Over de presentatie van het CPMO werd gevraagd naar suggesties voor producten en modules en interesse om zelf te gaan schrijven en/of mee te lezen. Verder kwam de werkveldgroep zelf aan bod met de vraag waar men vindt dat we ons op moeten richten, en wie een steentje daaraan wil bijdragen.

 

De gratis tips voor een volgende studiedag hebben vooral betrekking op de wijze van aanbieden. Variatie in beleving is het toverwoord; luisteren, zien en ervaren. Vaktherapie en zitvlees gaat toch niet zo goed samen?? Energizers en kleine oefeningen tussen de lezingen door en meer tijd voor de workshops, met zoveel mogelijk aandacht voor de praktijk; zelf doen en ervaren.

Ook aandacht voor cliëntverhalen kwam naar voren. En kunnen bladeren

in boeken en methodieken in een boekenstand.

 

Bij ideeën voor een volgende studiedag komen allerlei thema’s, in combinatie met de (L)VB langs.

De meeste stemmen voor een verdere verdieping op het thema trauma en (L)VB en hechting en (L)VB. Het thema van de studiedag en het verloop smaakte naar meer.

Daarnaast als thema’s: LVB en autisme, LVB en verslaving, LVB en verschillende methodieken ( MBT, schema-), thema’s gericht op omgaan met weerstand, de samenwerking en de transfer naar de omgeving.

 

De presentatie van het CPMO was aanleiding om in de enquête te vragen naar suggesties voor, en bijdragen aan, het schrijven van modules en product beschrijvingen.

LBV en trauma en LBV en hechting scoren ook hier het hoogst, naast LVB en zelfbeeldversterking, - rouwverwerking, -verslaving, -huislijk geweld. LVB en mentaliseren en EBL.

Om hier ook echt werk van te maken zal er geschreven en meegelezen moeten worden.

2 deelnemers bieden zich aan om te schrijven/ mee te lezen op de onderwerpen; LVB en trauma, LVB en zelfbeeld en het ETC.

 

Tot slot de werkveldgroep zelf en waar wij onze aandacht op zouden moeten richten: bevorderen van onderbouwing van ons werk (onderzoek, producten en modules) en bevorderen van het delen van kennis en ervaring (studiedagen,

jaarlijkse themadagen, samenwerking zoeken met andere disciplines). Een paar

deelnemers willen hier ook zelf een bijdrage aan leveren in de vorm van

deelnemen aan de werkveldgroep en het geven van een workshop op een studiedag.